Tiếng việt

NEWS

 • 2018.02.28

  Vì có chuyến công tác tại Nhật nên tiệm chúng tôi xin được phém tạm nghỉ:19/3/2018~23/3/2018

 • 2018.01.05

  Nghỉ Tết Âm lịch: 15/2/2018 - 22/2/2018

 • 2017.12.20

  Nghỉ Tết Dương lịch: 1/1/2018 - 2/1/2018

 • 2017.05.27

  kỳ nghỉ hè: Từ thứ hai 31/07/2017 đến thứ hai 07/08/2017.

 • 2017.04.13

  Vì có chuyến công tác tại Nhật nên tiệm chúng tôi xin được phém tạm nghỉ:24/4/2017~25/4/2015

STYLISTS