Tiếng việt

NEWS

 • 2019.11.22

  Nghỉ Tết Âm lịch: 23/1/2020 - 29/1/2020

 • 2019.11.22

  Nghỉ Tết Dương lịch: 30/12/2019 - 1/1/2020

 • 2019.09.20

  Vì có chuyến công tác tại Hanoi nên tiệm chúng tôi xin được phém tạm nghỉ:23/9/2019~25/9/2019

 • 2019.07.07

  kỳ nghỉ hè: Từ thứ hai 29/07/2018 đến thứ ba 06/08/2019

 • 2019.04.19

  Tiệm chúng tôi sẽ có cuộc tham quan nghiên cứu,nhằm nâng cao thêm tay nghề,nên xin được phép tạm nghỉ:6/5/2019~9/5/2019

STYLISTS