Tiếng việt

NEWS

 • 2018.06.29

  kỳ nghỉ hè: Từ thứ hai 30/07/2018 đến thứ ba 07/08/2018

 • 2018.06.12

  Thứ Năm Ngày 14/06/2018,Do tổ chức Show Jaguar Hair Event @ENVY nên Salon chỉ làm việc đến hết buổi sáng .

 • 2018.04.21

  Tiệm chúng tôi sẽ có cuộc tham quan nghiên cứu,nhằm nâng cao thêm tay nghề,nên xin được phép tạm nghỉ:14/5/2018~16/5/2018

 • 2018.02.28

  Vì có chuyến công tác tại Nhật nên tiệm chúng tôi xin được phém tạm nghỉ:19/3/2018~23/3/2018

 • 2018.01.05

  Nghỉ Tết Âm lịch: 15/2/2018 - 22/2/2018

STYLISTS